języki obce Archive

Ostatnie wpisy

Wyrazy pisane z „ó” będąca poza zasadami

Zasady ortografii jasno określają kiedy i w jakich przypadkach mamy zastosować konkretną pisownię. Przykładowo pisanie „ó” lub „u” ma wiele swoich zasad takich jak odmiany na samogłoski lub końcówki wyrazów. Język polski jest jednak na tyle skomplikowany, że istnieje dość spora

Zasady pisowni „ą” i „ę”

Wiele młodzieży szkolnej, jak i osób dorosłych ma problemy z pisownią wyrazów z „ą” i „ę”, szczególna trudność wynika z tego, że część wyrazów pisze się zgodnie z wymową, część zaś niezgodnie z wymową- w niektórych wyrazach obcych spolszczonych i rodzimych.Znacznym

Kiedy używać „ą” i „ę”

Poprawne użycie głosek „ą” i „ę” sprawia wiele kłopotów nie tylko dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym, ale i dorosłym na wysokich stanowiskach. Pamiętajmy, że „Ą” używamy zawsze w zakończeniach czasowników czasu przeszłego przed takimi spółgłoskami jak „ł” i „l”, w

Dyskusje o lekturach

Nie da się ukryć, że lekcje poświęcone omawianiu lektur szkolnych nie spełniają swojej roli. Są nudne i schematyczne. Gdyby tak podczas zajęć lekcyjnych każdy uczeń miał za zadanie wybrać określony wątek książki, który miałby być poddany dyskusji, wówczas lekcje wyglądałby całkiem